vrijdag 19 april 2013

Productieprocessen en materialen

PRODUCTIEPROCESSEN

THERMOVORMEN

Thermovormen of ook wel vacuümvormen genoemd is net als smeden een niet verspanende vormgevingstechniek. Het materiaal wordt eerst verwarmd waarna het plastisch vervormd wordt. Thermovormen is een proces om van vlakke platen gevormde producten te maken.
Alle materialen die bij verwarming plastisch worden (thermoplasten) kunnen in het thermovormproces toegepast worden. Worden de materialen koud vervormd, als voorbeeld met een pers, dan spreekt men van (koud)vormen.

ProcesHet thermovorm proces: 1 Verwarmen. 2 vormgeven 3 stansen.
Bij het thermovormproces wordt onderscheid gemaakt tussen het vormen met een dunne (0,2 – 1,5 mm) en met een dikke folie. Bij het gebruik van dunne folies worden deze meestal op een grote rol als halffabricaat aangeleverd. De dikke folies worden als losse platen toegepast. Bij de dikkere folies worden de verschillende fasen van het proces meestal in één machine geïntrigeerd. Bij dunne folies worden de verschillend processtappen meestal achter elkaar uitgevoerd. In de afbeelding zijn de drie processtappen achterelkaar afgebeeld.
In de eerste processtap (1 zie figuur) wordt het materiaal meestal met een Infraroodstraler verwarmd. Dit kan enkel of dubbelzijdig geschieden. Bij de tweede (2) processtap wordt de verwarmde folie ingeklemd waarna de lucht door kanalen in het gereedschap worden weggezogen. Hierdoor zal het nog plastische materiaal de vorm van het gereedschap aannemen. Door het geforceerd te koelen wordt het in de vorm gefixeerd. In enkele gevallen wordt ook perslucht aan de andere zijde van de verwarmde folie toegevoegd. Meestal gebeurt dit om het proces sneller, en daardoor economischer, te laten verlopen. De naam ‘vacuumvorming’ is dan ook ontleed aan dit gedeelte van het proces. Tenslotte wordt in de derde (3) processtap de gevormde delen uit de folie gestanst. Het afval dat zo ontstaat wordt meestal hergebruikt.

Toegepaste materialen

Veel toegepast materialen in het thermovormproces zijn: pvc, ABS, PE, pet, PS en PP. Ook kunnen folies met meerdere lagen van verschillende materialen worden toegepast. (PSEVOHPE/PPEVOHPE …). In de levensmiddelenindustrie worden vaak, om de houdbaarheid van de levensmiddelen te verlengen, dampwerende folies toegepast.

Eigenschappen van de materialen:
Eigenschappen

PVC
Max gebruikstemp = 70°C

PVC-C


PVC-C, ook wel high-temp PVC of Nagechloreerd PVC genoemd, is Hard PVC dat door

toevoeging van een extra chlooratoom een grotere warmtebestendigheid heeft gekregen.

Daardoor kan het materiaal gebruikt worden voor toepassingen waar naast chemische bestendigheid

ook temperatuurbestendigheid gewenst is. De maximale gebruikstemperatuur is 90 à 95oC.

Het materiaal is niet geschikt voor toepassingen buitenshuis.


ABS
Maximale gebruikstemperatuur ligt tussen 85-100 °C.

PE
Max gebruikstemperatuur = 80°C

PET
Max gebruikstemp = 60°C

PS
Max gebruikstemp = 95°C

PP
Max gebruikstemp = 100°C

Eventueel wel geschikt (maar duur):
Teflon
 

PEEK

Het gebruik van dit proces en de daaraan gekoppelde materialen is geen verstandige keuze. Het gaat hier om thermoplasten die onder invloed van warmte elastischer worden. Daar onze toepassing er een is voor een fornuis, is deze link dus uitgesloten.
De maximuum gebruikstemperaturen van de plastics variëren van 60-100°C. Daar water kookt op 100°C, en dit kan opspatten, is deze temperatuur dus de minimum vereiste.

'Teflon' wordt gebruikt als coating materiaal. Het is bovendien kostelijk.
PEEK ?

GIETEN

(Voor ons: met behulp van siliconenmal.)

PLOOIEN

PERSEN

MATERIALEN

Om het even praktisch aan te pakken, heb ik rond gekeken in mijn keuken. Welke materialen breng ik in de buurt van mijn fornuis, of gebruik ik in de oven:

Hout
Stainless steel
Silicone
http://www.silikomart.com/home_silikomart_en.html
Geen opmerkingen:

Een reactie posten